Hamster, ginepig, tavşan ve sürüngenler için kafesler, taşıma kapları